BASES QUE REGULEN ELS PREMIS DEL COMERÇ D’ANDORRA ATORGATS PER LA CCIS

Títol dels Premis: Premis del Comerç d’Andorra – La Festa del Comerç d’Andorra

OBJECTIU

 1. Reconèixer i premiar els establiments, iniciatives empresarials i professionals del comerç que contribueixen a la millora de la competitivitat i projecció del comerç dins i fora d’Andorra.
 2. Fomentar la cohesió i l’enfortiment de la xarxa relacional del sector comercial, oferint oportunitats per al creixement i la col·laboració entre professionals del comerç.
 3. Promoure la innovació i la millora continuada del comerç a través de la presentació d’iniciatives innovadores i el reconeixement de l’esforç de les empreses.
 4. Reforçar i projectar els valors del sector, incloent la competitivitat, el talent, la innovació, la sostenibilitat i l’emprenedoria.

CANDIDATURES

Poden ser candidates a aquests premis les persones físiques i els establiments comercials amb establiment operatiu i/o raó social a Andorra que desenvolupin, o hagin desenvolupat, la seva activitat en l’àmbit del comerç, i les entitats tant públiques com privades que les representen a nivell territorial o sectorial

Les candidatures seran presentades per part dels set comuns d’Andorra, les associacions de comerciants, i les entitats governamentals Andorra Sostenible i Andorra Business.

Categories dels Premis:

 1. Millor Botiga de l’Any: Reconeguda per la seva excel·lència en servei, productes i atenció al client.
 2. Professional de Reconegut Prestigi dins del Món del Comerç: professionals que hagin fet una contribució significativa al sector comercial d’Andorra.
 3. Millor Projecte o Iniciativa Empresarial Comercial: Inclou iniciatives promogudes pel Govern, els Comuns i les associacions de comerciants.
 4. Millor Aparador de Nadal: Reconeix els millors aparadors decorats per a la temporada nadalenca.
 5. Proposta Creativa i Innovadora: Per empreses que hagin desenvolupat estratègies creatives i innovadores en el seu negoci.
 6. Botiga Sostenible: Per aquells establiments que promouen la sostenibilitat i la responsabilitat ambiental.
 7. Millor Gestió de les Xarxes Socials: Per empreses que hagin destacat en la gestió de les xarxes socials per a la promoció i l’engagement amb els clients.

MÈTODE DE SELECCIÓ DELS GUANYADORS

Un jurat format per experts tècnics i representants de diferents entitats que treballen per a la promoció comercial d’Andorra serà responsable de seleccionar els guanyadors.

El jurat tindrà en compte les propostes de candidats rebudes de les diferents entitats i associacions. Les propostes seran analitzades i avaluades segons els criteris d’excel·lència, innovació i contribució al sector comercial.

PREMIS

Els premis consistiran en una peça commemorativa en els quals figurarà la inscripció següent: Premis del comerç d’Andorra, amb indicació de la categoria, l’any de la concessió i del nom de l’entitat, empresa o persona guardonada.

El Jurat podrà proposar que els Premis es declarin deserts, quan consideri que no hi ha cap candidatura que reuneixi els mèrits suficients.

Així mateix, el jurat podrà proposar l’atorgament exaequo dels Premis si hi ha un empat de candidatures i concedir mencions especials amb la finalitat de destacar la qualitat de determinades candidatures.

JURAT

El jurat, com a òrgan instructor del procediment, és l’encarregat de la selecció de les persones, empreses i entitats candidates i d’elaborar la proposta per a què siguin guardonades. Estarà presidit pel president de la CCIS la directora de la CCIS, que farà les funcions de vicepresidenta, un representant del club de màrqueting, un reconegut expert en merchandising i aparadorisme, un representant del Col·legi d’Arquitectes d’Andorra; un representant del Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, un representant del Ministeri de Turisme i Comerç, un representant de la CEA, un representant de l’EFA i l’establiment guanyador del Concurs d’Aparadors de Nadal de l’any 2022. La responsable de comerç de la CCIS actuarà com a secretària del jurat.

En cas d’empat, la presidència del jurat disposarà d’un vot de qualitat.

ATORGAMENT

El veredicte es farà públic el dimarts 18 de gener del 2023 a les 20h, durant la cerimònia de lliurament dels Premis del Comerç d’Andorra – La Festa del Comerç d’Andorra. A la cerimònia, es comptarà amb la presència de les associacions del país, els membres del jurat, les empreses guanyadores i  representants institucionals.

 Data límit per a les Propostes de Candidats: Les entitats i associacions poden fer arribar les seves propostes de candidats fins al dijous 21 de desembre, a les 18 h,  juntament amb una explicació de per què han seleccionat aquest establiment.Inici del formulari

Per presentar candidatura als “Premis del Comerç d’Andorra – La Festa del Comerç d’Andorra”, s’hauran de seguir els següents passos (veure el document adjunt):

 1. Identificar la categoria: Per quina categoria o categories es vol presentar la botiga, professional o iniciativa. Poden ser qualsevol de les següents: Millor Botiga de l’Any, professional de reconegut prestigi, Millor Projecte o Iniciativa Empresarial Comercial, Millor Aparador de Nadal, Proposta Creativa i Innovadora, Botiga Sostenible, o Millor Gestió de les Xarxes Socials.

Les entitats podran enviar tantes candidatures com creguin convenients.

 1. Preparar la proposta: Redactar una proposta detallada que expliqui per què es creu que el candidat hauria de guanyar en la categoria seleccionada (veure document de proposta adjunt)
 2. Enviar la proposta: Les entitats i associacions poden fer arribar les seves propostes de candidats fins al dijous 21 de desembre, a les 18 h, al correu electrònic stella@ccis.ad.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARACTER PERSONAL

D’acord amb el que disposa la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, les dades seran incorporades al tractament de “Comerç, Indústria i Serveis” del qual és responsable la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra. La finalitat del tractament és la de desenvolupar activitats que contribueixin a defensar, fomentar i desenvolupar el comerç, la indústria i els serveis. Promocionar i organitzar activitats de promoció comercial de béns i serveis i de dinamització comercial.

Vostè pot exercir els drets d’oposició, accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades personals, i d’altres drets reconeguts a la normativa  mitjançant la seva sol·licitud escrita al nostre Delegat de Protecció de Dades Personals (dpd@ccis.ad)